.    .     .    .    .
Hyundai Grace
Hyundai H-1 Starex
Hyundai Porter
Hyundai -100
Hyundai -200


Hyundai H-1 STAREX
1,900,000
Hyundai H-1 STAREX 2.5 CRDi (170Hp)
900,000
Hyundai HD D4AL (115 Hp)
610,000
Hyundai PORTER 2.5 (145 Hp)
370,000