.    .     .    .    .
Mitsubihi Delica
Mitsubihi L200
Mitsubihi L300
Mitsubihi L400
Mitsubihi Raider